Lumon lukiosta löydät tietoa näiltä sivuilta, esimerkiksi galleriasta ja blogista. Tiivis esittely löytyy täältä.

Lumon lukioon haetaan yhteishaun kautta, osoitteessa www.opintopolku.fi.

Yleislinjalle haetaan lukuaineiden keskiarvon perusteella ja vuosittain linjalla aloittaa noin 155 opiskelijaa. Yleislinjalle on käytössä Vantaan valintakortti, joka toimitetaan Lumon lukioon.

Teatterilinjalle haetaan myös yhteishaun kautta. Yhteishaku päättyy 14.3. 2017 klo 15. Vantaan valintakortti, ennakkotehtävä ja harrastuneisuutta osoittavat lausunnot tulee toimittaa 28.4.2017 mennessä osoitteeseen Lumon lukio, Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa. Ennakkotehtävät ja suositukset voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen pia.strang@eduvantaa.fi (kts. lisäohje alta). Sähköpostin aiheeksi merkitään: Ennakkotehtävä, hakijan koko nimi. Vuonna 2017 Teatterilinjalle ei järjestetä erillistä pääsykoetta.

 

I Teatterilinjan ennakkotehtävä

Osa 1. Kirjallinen tehtävä, jossa hakija tuo esille motivaationsa ja soveltuvuutensa opiskeluun Lumon lukion Teatterilinjalla. Tekstin pituus 300-500 sanaa. Tekstin oheen listataan tiivistelmä harrastuksista. Tehtävän voi toimittaa joko sähköisesti tai paperiliitteenä.

 

Osa 2. Vapaamuotoinen näyte taiteellisesta osaamisesta ja mielenkiinnon kohteista. Näytteessä hakija osoittaa osaamistaan yhdellä tai useammalla eri taiteen osa-alueella (teatteri, tanssi, musiikki, kuvataide ja/tai kirjallisuus). Mahdollisen video- tai äänitallenteen maksimipituus on 2 minuuttia. Osa 2 toimitetaan joko sähköisesti tai paperiliitteenä. Mahdollinen videomateriaali toimitetaan video-/äänilinkkinä (esim. YouTube, pilvipalvelut, ym.). Videoita ei vastaanoteta tiedostoina.

II Suositukset ja lausunnot

Hakija toimittaa valintakortin liitteenä peruskoulun äidinkielen opettajan ja taideaineiden opettajien lausunnot soveltuvuudestaan. Lisäksi mukaan voi liittää koulun ulkopuolisia lausuntoja harrastuneisuudesta ja/tai taidealan oppilaitosten tutkintotodistuksia. Pisteitä saa teatterialan, musiikin, tanssin ja kuvataiteen harrastustoiminnasta. Kaikista edellä mainituista voi saada yhteensä max. 4 pistettä. Suositukset voi toimittaa joko sähköisesti tai paperiliitteenä. Suosituksia varten ei ole valmista lomaketta.

 

III Pisteytys

Maksimipistemäärä

Ennakkotehtävä                                                                                    6

Suositukset ja lausunnot                                                                      4

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ka.                                 10        

Kokonaispisteet                                                                                   20

 

Lisätietoja www.lumonlukio.fi, pia.strang@eduvantaa.fi