Teatterilinjalla opiskellaan 1. ja 2. vuoden aikana teatteria jokaisessa jaksossa. Teatterin perus- ja jatkokursseja on tarjolla yhteensä 10. Kursseilla valmistetaan esityksiä sekä opiskellaan teatterin perusteita monipuolisesti. Kannattaa katsoa kuvia esityksistä aiemmilta vuosilta.

 

Vuosittain Teatterilinjan 3. vuoden opiskelijoista useat valmistavat Teatterin lukiodiplomin.

 

Teatterilinjalla opiskelee n. 50 opiskelijaa, ja vuosittain linjalla aloittaa 15-20 uutta opiskelijaa. Linjalle valitaan opiskelijat yhteispistemäärän mukaan, joka muodostuu Teatterilinjan ennakkotehtävän ja harrastuneisuutta osoittavien lausuntojen pisteistä sekä peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta. Katso hausta ja ennakkotehtävistä tarkemmin täältä.

 

Teatterilinjan produktioissa yhdistyvät kaikkien taideaineiden osa-alueet. Teatterilinjalla opiskelevat voivat taideainekurssien valinnoissa syventyä myös muiden taideaineiden opiskeluun, tanssiin, kuvataiteeseen tai musiikkiin. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ilmaisua, luovuutta, tulkintaa sekä eri taiteenalojen ymmärtämystä. Muutkin kuin Teatterilinjan opiskelijat voivat osallistua esitysten valmistamiseen tanssien, musisoiden tai vaikkapa lavastus- ja puvustusryhmän mukana. Myös jotkin teatterin peruskursseista ovat avoimia kaikille lukion opiskelijoille. Lumon Teatterilinjalla on hyvä yhteishenki ja yhteisen tekemisen meininki.

 

Teatterilinjalaiset pääsevät esiintymään lukion omien tilaisuuksien lisäksi mm. festivaaleilla ja erilaisissa nuorten taidetapahtumissa. Lumon monitoimitalo teatterisaleineen tarjoaa upeat ja ammattimaiset puitteet linjan toiminnalle. Lumossa vierailee paljon vierailijaluennoitsijoita, heidän joukossaan myös maamme eturivin näyttelijöitä. Lumon Teatterilinjalta valmistuneita opiskelee Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja heitä voi nähdä ammattituotannoissa tv:ssä ja elokuvissa.