Esittävän taiteen linjalla musiikkia opiskellaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi soveltavilla musiikinkursseilla. Esittävän taiteen linjan opiskelijoille järjestetään ensimmäinen pakollinen musiikinkurssi omana ryhmänään, jolloin kurssilla päästään heti toteuttamaan esityksiä.

 Pakollisilla ja syventävillä kursseilla kartutetaan musiikillisia tietoja ja taitoja sekä musiikillisen ilmaisun perusvalmiuksia valtakunnallisen opetussuunnitelman puitteissa. Syventävällä produktiokurssilla toteutetaan yhdessä muiden taide- ja taitoaineiden kanssa musiikkiteatteriesitys lukion toisen vuoden syksyllä. Produktioissa opiskelijat pääsevät hyödyntämään kaikkia muusikontaitojaan niin sävellys-, sovitus kuin sanoituspuolellakin.

Soveltavilla kursseilla opiskelijoilla on mahdollisuus mm. opiskella äänitystekniikkaa, osallistua yhtyesoittokursseille ja kuoron toimintaan sekä suorittaa valtakunnallisten ohjeiden mukaan musiikin lukiodiplomi. Lumossa taideaineiden kursseihin on panostettu siten, että myös soveltavia kursseja järjestyy vuosittain runsaasti.

Musiikki näkyy ja eritoten kuuluu lukion arjessa ja juhlassa. Opiskelijat esiintyvät Lumosalissa järjestettävissä bändikonserteissa, lukiotorin välituntikonserteissa sekä muissa lukion juhlatilaisuuksissa. Lumon tilat, ajanmukaiset varusteet sekä Lumosalin osaava henkilökunta mahdollistavat upeiden esityksien toteuttamisen. Musiikkia Lumon lukiossa opettaa musiikin maisteri Suvi Sintonen.