Lumon lukiossa on mahdollista opiskella tanssia soveltavilla kursseilla. Tanssikurssit ovat avoimia kaikille opiskelijoille ja tukevat hyvin esittävän taiteen opiskelua. Tanssikursseilla opiskellaan monipuolisesti tanssia, muun muassa nykytanssia, jazztanssia, improvisaatiota, koreografian tekemistä, sekä saadaan useita esiintymismahdollisuuksia ja käydään katsomassa tanssiesityksiä. Tanssista voi suorittaa myös tanssin lukiodiplomin; tanssin ja teatterin lukiodiplomiesitykset järjestetään samassa tilaisuudessa Lumosalissa joka vuoden lopussa.

 

Lumon lukiossa on erinomaiset puitteet tanssinopiskelulle: oma tanssisali tanssimattoineen, peileineen ja balettitankoineen sekä ammattilaistasoinen esiintymistila Lumosali. Lumon lukiossa järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös vierailuja ja muuta toimintaa. Esimerkiksi vuonna 2012 Lumon lukiossa vieraili Suomen kansallisoopperan baletti Tanssimatsi- esityksellään sekä järjesti siihen liittyvän tanssityöpajan opiskelijoille. Keväällä 2013 Teatterikorkeakoulun Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitokselta tanssinopettajan maisterikoulutusohjelmasta on tulossa tanssinopettaja vierailemaan ja tekemään opetusharjoitteluaan Lumoon.

 

Tanssin opetus kannustaa opiskelijoita luovaan, fyysiseen ilmaisuun, kehon- ja itsetuntemukseen, kehonhuoltoon ja -hallintaan sekä ruumiillisuuden ja erilaisuuden kunnioittamiseen. Tanssi voi toimia merkittävänä itseilmaisun kanavana ja voimistaa opiskelijan identiteettiä aktiivisena ja vastuullisena toimijana. Tanssinopettajana Lumon lukiossa toimii tanssitaiteen maisteri Jenny Viitanen. Katso kuvia esityksistä ja harjoituksia Lumon tanssisalista!