flyer-header-img

Lumon lukion vanhempainhdistys

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
  • pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin, koulun henkilöstöön ja oppilaskuntaan sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
  • tukee tarvittaessa ja resurssiensa salliessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa ja jakaa stipendejä
  • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja useimmiten kokouksissa on läsnä myös oppilaskunnan edustaja. Vuosikokous pidetään syksyllä.

Vanhempainyhdistyksen toimintaan haluavat, ottakaa yhteys rehtoriin p. 050-312 44 47

TERVETULOA MUKAAN HYÖDYLLISEEN TOIMINTAAN!