Suositeltavin tapa itsenäiseen opiskeluun on etälukio, jossa rakenne ja ohjeistus on valmiina kaikkiin lukiokursseihin. Tässä esitellään aluksi itsenäinen opiskelu Lumon lukiossa ja sitten lyhyesti etälukion toiminta, josta tarkemmat ohjeet löytyvät alla olevasta linkistä.

Opiskelijalle voidaan myöntää oikeus kurssien suorittamiseen itsenäisesti. Tämä oikeus on kurssikohtainen, eli sovitaan erikseen. Oppiaineiden pakolliset kurssit suositellaan käytäväksi normaalisti osallistumalla läsnäolo-opetukseen. Pakollisen kurssin voi pakottavassa tilanteessa ja hyvin perusteluin suorittaa itsenäisesti.

Oikeus itsenäiseen suoritukseen Lumon lukiossa anotaan tällä lomakkeella. Kurssin suorittaminen itsenäisesti edellyttää kurssikokeen lisäksi paneutumista kurssin sisältöön muulla opettajan kanssa sovitulla tavalla (esim. kirjallisuus, tutkielma, harjoitustyöt). Lisätyöt on palautettava tehtyinä ennen kokeeseen osallistumista. Itsenäisesti opiskellusta kurssista on saatava hyväksytty arvosana (vähintään 5). Muutoin kurssia ei lasketa kurssimäärään.

Pakollisia kursseja voi suorittaa ilman anomusta  etälukiossa, jossa opiskelu on käytännössä itsenäistä, ja se tapahtuu fronterin avulla tehtäviä palauttaen. Kurssikoe tehdään paikan päällä. Pakollisille kursseille ilmoittaudutaan suoraan etälukioon, syventäville etälukion kursseille ilmoittaudutaan opojen kautta.

Opiskelijoille suositellaan osallistumista etälukion tai aikuislukion kursseille.  Näissä oppilaitoksissa suoritetut kurssit voidaan hyväksilukea Lumon lukiossa. Tuo todistus Lumoon heti kun olet kurssin suorittanut. Muualla suoritetun kurssin hyväksiluvun edellytys on, että kurssi on suoritettu hyväksytysti (arvosana vähintään 5).

Ilmoittautuminen ja ohjeet:

Sotungin etälukio

www.sotunki.edu.vantaa.fi/etalukio

Vantaan aikuislukio

http://www.vantaanaikuislukio.fi/