Opinto-ohjauksen linkit

Lukion opinto-ohjaajat Petri Laaksonen ja Tuomas Raitio antavat ohjausta lukion opinto-ohjelmien laatimiseen tai muuttamiseen. Ryhmänohjaus (RO) -ryhmät on jaettu opinto-ohjaajittain. Voit varata itsellesi ajan henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen sopimalla asiasta opon kansssa wilmassa tai soittamalla, Tuomas Raitio 0400-702390 ja Petri Laaksonen 0400-400 632.  Nopeimmin tavoitat opinto-ohjaajat työhuoneistaan, jotka ovat hallintokäytävällä. Tule rohkeasti juttelemaan!

Opinto-ohjausta antaa koko lukion henkilökunta, myös aineenopettajat ja ryhmänohjaajasi. Aineenopettajilta kannattaa kysyä esim. heidän opetusaineistaan ja niihin liittyvistä jatko-opinnoista. Opinto-ohjaajat kuuluvat lukion yhteisölliseen hyvinvointiryhmäänjonka muut jäsenet löydät täältä.

Opinto-ohjaajat pitävät kursseja mm. koulutusjärjestelmästämme ja ottavat tarvittaessa yhteyttä opiskelijoiden tukipalveluiden asiantuntijoihin. Opinto-ohjaajat keskustelevat jokaisen opiskelijan kanssa ura- ja /tai jatkokoulutusvalinnoista. Opinto-ohjaajat päivittävät ja seuraavat Wilmassa tehtyjä kurssivalintoja. Ryhmänohjaajat avustavat opiskelijoita opinto-ohjelman tarkistuksissa.

Opinto-ohjaukseen kuuluu ryhmänohjaajan tekemä tutustumishaastattelu, opinto-ohjauksen kurssit, henkilökohtainen ohjauskeskustelu sekä viikoittaiset ryhmänohjaustuokiot.

Opinto-ohjaajien pitämät kurssit, uusi OPS, 16 ryhmät:

PAKOLLINEN 1.vuositaso: OP 1 Orientoituminen opiskeluun eli  lukio-opinnot ja opiskelusuunnitelma, ylioppilaskirjoitusten rakenne, opiskelutaidot, omat vahvuudet, itsetuntemus. Jatko-opinnot,  työelämä. Wilman ja Fronterin käyttö opiskelussa. Lukio-opiskelijan tukipalvelut.

PAKOLLINEN 2.vuositaso: OP 2 Orientoituminen 3. lukiovuoteen eli lukio-opinnot ja jatko-opinnot, ylioppilaskirjoitusten rakenne ja kirjoitussuunnitelma, tutustuminen korkeakoulutusjärjestelmään sekä muihin lukion jälkeisiin vaihtoehtoihin oppituntien, messukäyntien, vierailujen tai esittelyjen muodossa. Kesätyöt, työnhaku ja -dokumentit ja työelämätuntemuksen syventäminen. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, joissa selvitetään opiskeluun, mahdollisiin tukitoimiin, yo-tutkinnon suorittamiseen sekä jatko-opintoihin liittyviä asioita.

Soveltava 3.vuositaso: OP 3 PÄÄKAUPUNKISEUDUN JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Ylioppilaskirjoitukset, korkeakoulujärjestelmä ja hakumenettelyt, ylempi ja alempi korkeakoulututkinto, amk-tutkinto. Messukäynnit, vierailuja/vierailijat tai oppilaitosesittelyjä. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, joissa selvitetään jatko-opintoihin hakeutumiseen ja lukio-opintojen päätökseen viemiseen liittyviä kysymyksiä.

 

Lukion oppimäärä on 75 kurssia. Alla oleva taulukko kertoo lukion pakolliset ja syventävät kurssit. Karkea muistisääntö on, että pakollisista kursseista puolet käydään ensimmäisen vuoden aikana. Yhteensä kursseja 1. vuonna tulisi olla n. 30. Taulukon kurssien lisäksi lukiossa opiskellaan valinnaisia soveltavia kursseja, joita tarjotaan runsaasti. Niitä ovat esimerkiksi kirjoituksien valmennuskurssit ja käytännönläheisemmät laboratorio- ja kenttäkurssit.

 

LUKION OPPIMÄÄRÄN VALTAKUNNALLINEN TUNTIJAK
O,  uusi OPS, 16-ryhmät

AINE PAKOLLISET KURSSIT SYVENTÄVÄT (SUORITUS TOISEN JA KOLMANNEN VUODEN AIKANA, OTA VÄH. YO-KIRJOITUSAINEISTASI)
Äidinkieli ja kirjallisuus/S2 6 3
 
A-kieli 6 2
B1-kieli(ruotsi) 5 2
Muut kielet   8
Matematiikka Yhteinen kurssi kaikille                         1
Matematiikan lyhyt oppimäärä 5 2
Matematiikan pitkä oppimäärä 9 3
Reaaliaineet:
Biologia 2 3
Maantieto 1 3
Fysiikka 1 6
Kemia 1 4
Uskonto / elämänkatsomustieto 2
Filosofia 2 2
Psykologia 1 4
Historia 3 3
Yhteiskuntaoppi 3 1
Terveystieto 1 2
Taito- ja taideaineet: 5 yhteensä  
Musiikki 1-2 2
Kuvataide 1-2 2
Liikunta 2 3
Opinto-ohjaus 2
Pakolliset kurssit yhteensä 47-51, riippuen onko pitkä vai lyhyt matematiikka.
Syventäviä kursseja pitää olla yhteensä vähintään 10.
Näiden lisäksi Lumon lukiossa on tarjolla runsaasti koulukohtaisia (soveltavia) kursseja.

 

 

 

Opinto-ohjaajien pitämät kurssit, vanha OPS, 14 ja 15 ryhmät:

SOVELTAVA 1.vuositaso: OP 1 Orientoituminen opiskeluun eli  lukio-opinnot ja opiskelusuunnitelma, ylioppilaskirjoitusten rakenne. Wilman ja Fronterin käyttö opiskelussa. Lukio-opiskelijan tukipalvelut.

PAKOLLINEN 2.vuositaso: OP 2 Orientoituminen 3. lukiovuoteen eli lukio-opinnot ja jatko-opinnot, ylioppilaskirjoitusten rakenne ja kirjoitussuunnitelma, tutustuminen korkeakoulutusjärjestelmään sekä muihin lukion jälkeisiin vaihtoehtoihin oppituntien, messukäyntien, vierailujen tai esittelyjen muodossa. Kesätyöt, työnhaku ja -dokumentit. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, joissa selvitetään opiskeluun, mahdollisiin tukitoimiin, yo-tutkinnon suorittamiseen sekä jatko-opintoihin liittyviä asioita.

SYVENTÄVÄ 3.vuositaso: OP 3 PÄÄKAUPUNKISEUDUN JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Ylioppilaskirjoitukset, korkeakoulujärjestelmä ja hakumenettelyt, ylempi ja alempi korkeakoulututkinto, amk-tutkinto. Messukäynnit, vierailuja/vierailijat tai oppilaitosesittelyjä. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, joissa selvitetään jatko-opintoihin hakeutumiseen ja lukio-opintojen päätökseen viemiseen liittyviä kysymyksiä.

 

Lukion oppimäärä on 75 kurssia. Alla oleva taulukko kertoo lukion pakolliset ja syventävät kurssit. Karkea muistisääntö on, että pakollisista kursseista puolet käydään ensimmäisen vuoden aikana. Yhteensä kursseja 1. vuonna tulisi olla n. 30. Taulukon kurssien lisäksi lukiossa opiskellaan valinnaisia soveltavia kursseja, joita tarjotaan runsaasti. Niitä ovat esimerkiksi kirjoituksien valmennuskurssit ja käytännönläheisemmät laboratorio- ja kenttäkurssit.

LUKION OPPIMÄÄRÄN VALTAKUNNALLINEN TUNTIJAK
O, vanha OPS, 14 ja 15 -ryhmät

Aine pakolliset kurssit syventävät (suoritus toisen ja kolmannen vuoden aikana, ota väh. yo-kirjoitusaineistasi)
Äidinkieli ja kirjallisuus/S2 6 3
 
A-kieli 6 2
B1-kieli(ruotsi) 5 2
Muut kielet   8
Matematiikka:
Lyhyt oppimäärä 6 2
Pitkä oppimäärä 10 3
Reaaliaineet:
Biologia 2 3
Maantieto 2 2
Fysiikka 1 7
Kemia 1 4
Uskonto / elämänkatsomustieto 3 2
Filosofia 1 3
Psykologia 1 4
Historia 4 2
Yhteiskuntaoppi 2 2
Terveystieto 1 2
Taito- ja taideaineet: 5 yhteensä  
Musiikki 1-2 3
Kuvataide 1-2 3
Liikunta 2 3
Opinto-ohjaus 1 1
Pakolliset kurssit yhteensä 47-51, riippuen onko pitkä vai lyhyt matematiikka.
Syventäviä kursseja pitää olla yhteensä vähintään 10.
Näiden lisäksi Lumon lukiossa on tarjolla runsaasti koulukohtaisia (soveltavia) kursseja.