HISTORIA

 

PAKOLLISET

HI 1 IHMINEN, YMPÄRISTÖ JA KULTTUURI

Ihmisen toimeentulon kehitys ja yhteiskuntaelämä esihistoriasta nykypäivään. Elämän edellytyksien muuttuminen ajan kuluessa sekä eurooppalaisen elämänmuodon leviäminen muihin maanosiin.

HI 2 EUROOPPALAINEN IHMINEN

Antiikin klassinen, keskiajan kirkollinen, renessanssin, barokin, rokokoon muokkaama porvarillinen kulttuuri eurooppalaisen ihmisen identiteetin rakentajana.

HI3 KANSAINVÄLISET SUHTEET

Kansainvälisen politiikan keskeiset tapahtumat ja niihin vaikuttaneet poliittiset ja taloudelliset tekijät 1800-luvun lopulta lähtien.

HI 4 SUOMEN HISTORIAN KÄÄNNEKOHTIA

Suomen historian keskeisten muutosprosessien ja kehityslinjojen analysointi 1800-luvulta nykypäivään.

 

SYVENTÄVÄT

HI 5 SUOMI ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN

Suomen historian keskeiset kehityslinjat ennen vuotta 1809 sekä suomalainen kulttuuriperintö.

HI 6 KULTTUURIEN KOHTAAMINEN

Tarkastellaan jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta.

SOVELTAVAT

HI 7 HISTORIAN KERTAUSKURSSI

Historian ainereaaliin valmistava kurssi. Kurssilla käydään läpi vanhoja ylioppilastehtäviä, vastaustekniikkaa sekä kerrataan jo opiskeltujen kurssien sisältöjä.

 

YHTEISKUNTAOPPI

 

PAKOLLISET

 

YH 1 YHTEISKUNTATIETO

 

YH 2 TALOUSTIETO

Markkinatalous ja rahoitusmarkkinat, julkinen talous ja budjetti, EKP ja euro. Suomen kansataloutta tutuksi sanomalehdistä ja opintokäynneillä.

SYVENTÄVÄT

YH 3 KANSALAISEN LAKITIETO

Kihlaus, avioliitto, perintö, kuluttajansuoja, asunnon vuokra, rikos- ja prosessioikeutta. Käynti tuomioistuimessa ja mahdollisia vierailuja.

 

YH 4 EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI

SOVELTAVAT

YH 5 YHTEISKUNTAOPIN AINEREAALIIN VALMISTAVA KURSSI

 

YH 6 YRITYSTIEDON KURSSI I

Yrittäjyyden perusteita, yritysmuodot, yrityksen rahoitus, markkinointi, yrittäjien neuvontajärjestelmät. Yrittäjän vierailu tai yrityskäynti.

YH7 YRITYSTIEDON KURSSI II

Työssäkäyntikurssi. Edellyttää kurssi 1 suorittamista. Voi olla myös oman yrityksen pyörittämistä NUORI YRITTÄJYYS -projektin mukaisesti.