LIIKUNTA

 

1.vuonna            2. vuonna

1*                        2*

 

pakollinen kurssi*

 

Samat sisällöt tytöille ja pojille.

PAKOLLISET

LI 1 TAITOA JA KUNTOA

Terveellisen ja aktiivisen elämäntavan edistäminen. Oman harrastuslajin löytäminen ja jatkuva fyysisestä kunnosta huolehtiminen. Kansallisen liikuntakulttuurin säilyttäminen sekä kansainvälisen liikuntakulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen. Ilon ja virkistyksen luominen.

LI 2 LIIKUNTAA YHDESSÄ JA ERIKSEEN

 

SYVENTÄVÄT

LI 3 VIRKISTY LIIKUNNASTA

Vuodenajan mukaista liikuntaa, joka suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa syventäen 1. kurssin lajeja.

LI 4 YHDESSÄ LIIKKUEN

Pääasiallisesti vanhojen tanssien ohjelmiston harjoittelua sekä yleisimmät paritanssit, jotka myös liittyvät vanhojen tansseihin.

LI 5 KUNTOLIIKUNTA

 

SOVELTAVAT

LI 6 RENTOUTUS JA STRESSINHALLINTAKURSSI

Virkistysliikuntaa, stressinhallintataitojen lisäämistä, rentoutusharjoituksia.

 

LI 7 LAJIVALMENNUSKURSSI 1

 

LI 8 LAJIVALMENNUSKURSSI 2

 

LI 9 KUNTOSALIKURSSI

 

LI 12 KAMPPAILULAJIKURSSI

 

LI 13 TALVILIIKUNTALAJIKURSSI

Osittain kustannettava itse. Mukana mm. laskettelu ja hiihto.

 

LI 15 LENTOPALLOKURSSI

LI 16 KORIPALLOKURSSI

 

LI 17 MAILAPELIKURSSI

 

LI 20 LUKIODIPLOMIKURSSI

TERVEYSTIETO

 

Lukion opiskelijat elävät omaa nuoruuttaan, edessä on opiskelu- ja työelämä sekä useimmilla oman kodin ja perheen perustaminen. Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tavoitteena on antaa nuorelle  yleiskuva terveydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä sekä omaa terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista.

PAKOLLISET

TE 1 TERVEYSTIEDON PERUSTEET

Pakollisen kurssin aikana opiskelija saa yleiskuvan terveystiedosta, terveyden edistämisestä ja sairauksien ehkäisystä ja terveyden edistämisen merkityksestä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista.

 

SYVENTÄVÄT

TE 2 TERVEYS JA SAIRAUS NUOREN ARJESSA

Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumusten ja selviytymisen keinojen osalta. Lisäksi perehdytään käsitykseen itsestä ja muista fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Työtavoissa korostuvat arvopohdinta, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, draama ja sosiaalisten taitojen harjoittelu sekä keskustelu- ja argumentaatiotaitoja kehittävät työmuodot.

TE 3 TERVEYS JA TUTKIMUS

Miten terveyttä ja terveyskäyttäytymistä tutkitaan? Mitä tarkoittaa ”koettu terveys” ja miten sitä tutkitaan? Voidaanko fyysistä tai psyykkistä toimintakykyä mitata? Näihin kysymyksiin ja muihin ajankohtaisiin terveyttä koskeviin kysymyksiin halutaan kurssin aikana löytää vastaus. Lisäksi perehdytään ja tutustutaan suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään käytännössä tavoitteena osata käyttää sitä tarkoituksenmukaisesti, opiskellaan itsehoitoa sekä terveyttä edistävien tuotteiden ja palveluiden hyödyntämistä arkielämässä. Kurssi on luonteeltaan toiminnallinen ja käytäntöön painottuva. Työtavoissa korostuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäynnit. Kurssin aikana tehdään pienimuotoinen tutkimus.

SOVELTAVAT KURSSIT

TE4 PROJEKTIKURSSI JA YLIOPISKELIJAKIRJOITUSIIN VALMENTAVA KURSSI

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksien ainereaalin terveystiedon kysymyksiin.

TE 6 ENSIAPUKURSSI