TIETOTEKNIIKKA

 

SOVELTAVIA KURSSEJA

Tietotekniikan kurssit jakautuvat:

Tietokoneen ajokorttitutkinnon kursseihin (ATK1 ja ATK2) ja koulun omiin kursseihin. Tietokoneen ajokorttitutkinto on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen (TIEKE, www.tieke.fi) ylläpitämä näyttökokeisiin perustuva valtakunnallinen tutkinto, jota varten koulu järjestää opetusta ja mahdollisuuden osallistua näyttökokeisiin koulussa (näyttökokeiden tehtävät ovat TIEKE:n laatimia). Näyttökokeisiin tarvittavat tiedot ja taidot voi hankkia myös itsenäisesti.

Lukiossa opiskellaan ns. Tietokoneen käyttäjän A-korttia, joka koostuu seitsemästä osiosta (Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta, Tekstinkäsittely, Internet ja sähköposti, Esitysgrafiikka, Tietotekniikan perusteet, Taulukkolaskenta sekä Langaton viestintä). Myös suppeamman Kansalaisen @-kortin voi suorittaa. @-korttiin vaaditaan neljän osion suorittamista (yllä olevan listan neljä ensimmäistä osiota). Suoritukset merkitään opintokorttiin ja kun tutkinto on valmis, annetaan virallinen TIEKE:n Tietokoneen ajokortti -todistus (A- tai @-kortti).

Koulun ajokorttiopetus

A-kortin seitsemän osiota käydään läpi kahden kurssin, ATK1 ja ATK2, aikana. Näyttökokeita pidetään koululla kurssin aikana. Ajokorttikurssit ovat samalla koulun tietotekniikan peruskursseja. Jokaisen pitäisi opiskella tietokoneen peruskäyttöä ja tutustua koulun laitteisiin. Ainakin ATK1-kurssin suorittaminen on suotavaa ja hyödyllistä muita lukio-opintoja ajatellen.

Suoritusjärjestys: ATK1 on syytä suorittaa ensin, jos tietokoneen käyttötaidot ovat vähäiset.

 

SOVELTAVAT

ATK 1 TIETOTEKNIIKAN PERUSKURSSI A

Opiskellaan Tietokoneen ajokorttitutkinnon materiaalia (Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta, Tekstinkäsittely, Internet ja sähköposti sekä Esitysgrafiikka). Opitaan tietokoneen peruskäyttötaitoja ja käyttämään konetta opiskelun apuvälineenä.

 

ATK 2 TIETOKONEEN PERUSKURSSI B

Opiskellaan Tietokoneen ajokorttitutkinnon materiaalia (Tietotekniikan perusteet, Taulukkolaskenta, Langaton viestintä). Opitaan tietokoneen peruskäyttötaitoja ja käyttämään konetta opiskelun apuvälineenä.

 

ATK 3

Tutustutaan ohjelmointiin. Ohjelmointikielenä on FileMaker -sovelluskehittimen ohjelmointikieli, jota opiskellaan eri laajuisia sovelluksia ohjelmoimalla. Arvosana määräytyy lopputyön arvioinnista.

 

ATK 4 OHJELMOINTI 2

 

ATK 5 Tutustutaan Publisher-julkaisuohjelmaan sekä kuvauskielten, esim. HTML:n alkeisiin. Tehdään kotisivuja.

 

ATK 6 KUVALLINEN VIESTINTÄ JA WWW-SIVUJEN LAADINTA 2

 

ATK 7 PROJEKTIKURSSI