Onko liittoon kuuluvan pakko osallistua lakkoon?

Kuitenkin, liiton jäsenten osallistua lakkoon tai muiden työntekijöiden kanssa, kun ne ovat laatineet sopimuksen. Jäsenet, jotka päättävät osallistua lakkoon, ovat velvollisia noudattamaan sopimussuhteiden määrityksiä ja olennaista jäsenasioistamme.

Jäsenet, jotka päättävät olla osallistumatta lakkoon, eivät saa rangaista tai uhkailla.

Pitääkö lakkoon ilmoittautua?

Lakkoon osallistumiseen on työntekijällä laillinen oikeus. Työriitojen sovittelusta annetussa laissa (1962/420, 7 §) edellytetään, että työnseisauksesta tai sen laajentamisesta tulee kirjallisesti ilmoittaa kahta viikko ennen valtakunnansovittelijan toimistoon sekä vastapuolelle.

Voiko lakkoon olla osallistumatta?

jos työtaistelu voi kuumentaa tunteita, kannattaa muistaa, että jokaisella on oikeus osallistua tai olla osallistumatta lakkoon .

Kuka saa olla lakossa?

Suomen työmarkkinoilla kuka ei voi mennä lailliseen lakkoon niin halutessaan , sanoo oikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen. Tämä siitä, että suomalaisessa järjestelmässä työntekijät ovat luovuttaneet lakko-oikeutensa ammattiliitoille.

Voiko olla lakossa ilman liittoa?

Laissa ei määrätä, että lakon tulisi olla juuri työntekijän oman työntekijäyhdistyksen toimeenpanema, niin myös liittoon kuulumaton työntekijä voi halutessaan osallistua lakkoon ilman irtisanomisuhkaa .

Saako lakon aikana tehdä muita töitä?

Lakon aikana voi tehdä muuta, lakon piiriin kuulumatonta työtä tai harjoittaa yrittäjyyttä . Lakon aikana henkilö ei saa tehdä ilman työnantajan lupaa työtä, joka on oman työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa (huomioi lojaliteettiperiaate) ellei ole sopinut työnantajan kanssa (esim. sivutoimilupa).

Pitääkö lakkoon osallistumisesta ilmoittaa?

Ei. Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa työnantajalle etukäteen, osallistuuko hän lakkoon . Ammattijärjestö ilmoittaa keskitetysti.

Saako lakon aikana palkkaa?

Lakon ajalta ei makseta palkkaa . Erääntyneet työsuhteesta johtuvat palkka- yms. saatavat maksetaan kuitenkin lakon aikana normaaleina palkanmaksupäivinä. Työntekijällä ei ole lakkopäiviltä oikeus työnantajan kustanta luontaisetuihin, lounasseteleihin.

milloin lakosta pitää ilmoittaa?

Lakkovaroitus ennakkoilmoituksesta uhkaavasta lakosta/työtaistelusta. Ilmoitus myönnetään työnantajalle ja valtakunnansovittelijalle 14 päivää ennen suunnitellun lakon alkamista . Lakkovaroituksessa määritellään työtaistelun ajankohta (kesto), toteuttamistapa, syyt ja laajuus.

Kuka maksaa lakon ajan palkan?

Maksaako työnantaja palkkaa lakon ajalta? Työnantaja ei maksa palkkaa lakon ajalta . Sen normaali, normaali lakon aikana asutyy jo ansaittu palkka, on se maksettavasti.

Jätä kommentti