Pitääkö ilmoittaa jos on lakossa?

Kuitenkin, on hyvin tärkeää, että työntekijä ottaa työskentelyn lakossa osallistumisen jälkeen työnantajaansa. Työnantajan kanssa käytävien vuorovaikutusten on avoimia, koska lakon seuraukset vaikuttavat työntekijän ja työnantajan väliseen suhteeseen.

Työntekijä on myös velvollinen ilmoittamaan osallistumisestaan lakkoon, kun työnantaja tiedustelee sitä.

Ketkä osallistuu lakkoon?

Lakossa keskey lakon kuuluin työntekijöiden piiriin kuuluvien tekeminen . Työtaistelun piirissä ovat ne toiminnot, yritykset ja työntekijät käytännössä järjestö on ulottanut työtaistelun koskemaan. Työntekijäjärjestö voi asettaa lakon koskemaan vain omia jäseniään (työntekijät ovat lakossa, eivät työt).

Saako YTK sta Lakkoavustusta?

Lakkoavustus on ammattiliiton maksama veroton tai verollinen korvaus. Tämä maksetaan hakemuksesta ammattiliiton jäsenille, maksetaan palkanmaksu on keskeytynyt lakon vuoksi. Lakkoavustus ei ole työttömyyskassojen maksama korvaus. YTK on työttömyyskassa, joten mieltä et voi hakea lakkoavustusta .

Miten haen Lakkoavustusta AKT?

Lakkoavustuksen hakeminen Sähköinen lakkoavustushakemus on sulkeutunut 1.5. Lakkoavus haetaan lakkoviikontusta päättymisen jälkeisenä arkipäivänä tai ahtausalalla maanantaisin jokaista lakkokalenteriviikkoa kohden erikseen . Avustusta haetaan aina jälkikäteen.

Voiko yksittäinen työntekijä mennä lakkoon?

Työntekijät ovat luovuttaneet lakko-oikeutensa suomalaisessa työsopimusjärjestelmässä ammattiliitoille, ensisijaisesti ammattiliitojen hallitukselle. Siten yksittäinen työntekijä, jonka tämän yleissitovaa työehtosopimusta, ei voi olla laillisessa lakossa .

Meneekö lähihoitajat lakkoon?

työntekijä on lakossa ja kuuluu liittoon, on oikeus lakkoavustukseen. Hoitajat ja kuntatyöntekijät saavat muut lakon aikana suomalaisittain kohtuullisen suuria lakkoavustuksia .

Onko lakkoon pakko osallistua jos kuuluu liittoon?

Laissa ei määrätä, että lakon tulisi olla juuri työntekijän oman työntekijäyhdistyksen toimeenpanema, niin myös liittoon kuulumaton työntekijä voi halutessaan osallistua lakkoon ilman irtisanomisuhkaa.

Onko AKT vielä lakossa?

Tuloksia ei syntynyt. Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT ja Satamaoperaattorit ry saivat sovittelija Leo Suomaalta ennen iltakahdeksaa ahtausalan sovintoehdotuksen. AKT:n osalta sovintoehdotus hylättiin jälleen yksimielisesti. Ahtausalan lakko siis jatkuu toistaiseksi edelleen, jolloin sopimus syntyy .

Onko lakkoon pakko osallistua AKT?

Suomessa on lakko-oikeus, mutta työntekijällä ei ole velvoitetta osallistua lakkoon .

Onko työtaisteluun pakko osallistua?

Työtaisteluun, eli ylityökiellon osallistumiseen on työntekijälle täysin vapaaehtoista , eikä työntekijöitä voida pakottaa osallistumaan ylityökiellon osallistumiseen. Jos ammattiliittoon kuuluva (ns.

Jätä kommentti